fbpx

Μαθήματα
Κλασσικού Τραγουδιού

Γιατί να μάθω Κλασσικό Τραγούδι;

Φωνή! Το υπέροχο, ευαίσθητο φυσικό όργανο του σώματός μας. Η Σχολή Μονωδίας & Μελοδραματικής αφορά την τέχνη του κλασσικού τραγουδιού. Οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις τεχνικές και εκφραστικές τους ικανότητες στο ρεπερτόριο της όπερας, του ορατορίου και του Lied, εστιάζοντας ταυτόχρονα στη σκηνική και υποκριτική τους αγωγή.

Σπουδάζοντας Κλασσικό Τραγούδι, οι μαθητές μας αποκτούν σφαιρική γνώση της μουσικής, αναπτύσσουν την τεχνική τους και διαμορφώνουν την προσωπική τους μουσική έκφραση, μέσα από τη μελέτη κλασσικών οπερατικών έργων.

Η Φιλοσοφία μας

Όταν ένα μικρό παιδί ή ένας ενήλικoς χτυπάει το κουδούνι της Σχολής μας, σίγουρα το πρώτο κίνητρό του είναι η αγάπη για τη Μουσική και η περιέργειά του να εξερευνήσει τον μαγικό κόσμο της. Κατά την άποψή μας, η απόκτηση ενός πτυχίου δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά το τέλος μιας όμορφης διαδρομής, στη διάρκεια της οποίας ο μαθητής διευρύνει τους ορίζοντές του, αποκτώντας ικανότητες και εφόδια που θα τον συνοδεύουν σε ολόκληρη τη ζωή του, μεταξύ άλλων: κριτική σκέψη, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, πειθαρχία, συνεργατικότητα, κοινωνικότητα.

κλειστε ενα

Δοκιμαστικό Μάθημα

Συμπληρωστε τη φορμα και θα επικοινωνησουμε σύντομα μαζί σας:

Οδηγός Σπουδών

Επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις Σπουδές στη Σχολή Μονωδίας.

Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία και διαρκούν το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

 • Προκαταρκτική: 60 λεπτά
 • Κατωτέρα: 60 λεπτά
 • Μέση: 60 λεπτά
 • Ανωτέρα: 90 λεπτά

Η φοίτηση στη Σχολή Μονωδίας διαχωρίζεται σε 4 επίπεδα και η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε καθένα από αυτά καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ανάλογα με την πρόοδο του κάθε σπουδαστή, τα έτη μπορούν μέχρι και να διπλασιαστούν, αν δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η απαιτούμενη ύλη. Οι μαθητές που ξεκινούν τώρα τις σπουδές τους στο κλασσικό τραγούδι εισάγονται αυτόματα στο πρώτο έτος της Προκαταρκτικής τάξης.

 • Προκαταρκτική (1 έτος)
 • Κατωτέρα (2 έτη)
 • Μέση (2 έτη)
 • Ανωτέρα (3 έτη)

Εκτός από τα μαθήματα κλασσικού τραγουδιού, οι σπουδαστές παρακολουθούν παράλληλα μια σειρά συμπληρωματικών μαθημάτων, με στόχο να αναπτύξουν ολόπλευρα την μουσική τους παιδεία. Τα μαθήματα αυτά ξεκινούν από την Κατωτέρα τάξη και διανέμονται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια των σπουδών, ώστε να μην τον επιβαρύνουν χρονικά. 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στη Μονωδία είναι τα εξής:

 • Θεωρία της Μουσικής
 • Αρμονία
 • Σολφέζ
 • Ορθή προφορά ξένων κειμένων
 • Μελοδραματική
 • Πιάνο (μέχρι Μέσης Σχολής)
 • Χορωδία
 • Ιστορία της Μουσικής
 • Μορφολογία
 • Prima Vista
 • Πρακτικό Διδασκαλείο

Στη Σχολή μας διεξάγονται εξετάσεις υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εξετάσεις επιθεώρησης διεξάγονται κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο), ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο αντίστοιχα. Κάθε σπουδαστής μπορεί να λάβει μέρος σε μια από αυτές, ανάλογα με την πρόοδό του.

Εξετάσεις Επιθεώρησης

Ανά δύο εξάμηνα κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης, οι οποίες βεβαιώνουν την πρόοδό του κατά το διάστημα αυτό.

Προαγωγικές εξετάσεις

Όταν ένας σπουδαστής συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη φοίτησης σε μια τάξη, προσέρχεται σε εξετάσεις για να προαχθεί στην επόμενη, με βασική προϋπόθεση να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την απαιτούμενη ύλη. 

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι σπουδαστές καλούνται να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε περίπτωση που: (α) έχουν διακόψει την φοίτηση τους για 2 συναπτά έτη, (β) προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα ή ωδεία τα οποία δεν δήλωναν την πρόοδό τους στο Υπουργείο Πολιτισμού ή (γ) επιθυμούν να καταταχθούν σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που βρίσκονται. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται τον Οκτώβριο.

Οι μαθητές μας, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους στη Μονωδία και τα υποχρεωτικά μαθήματα, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δύο κρατικά αναγνωρισμένους Τίτλους Σπουδών.

Πτυχίο Διδασκαλίας

Το Πτυχίο Διδασκαλίας πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει άριστη γνώση της κλασσικής φωνητικής τέχνης και ότι μπορεί να εκτελέσει και να διδάξει με επιτυχία όλο το φάσμα του κλασσικού ρεπερτορίου. Οι σπουδαστές μας μπορούν να αποκτήσουν Πτυχίο Διδασκαλίας μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της Ανωτέρας, λαμβάνοντας μέρος στις Απολυτήριες Εξετάσεις που διεξάγονται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δίπλωμα Σολίστ

Το Δίπλωμα Σολίστ αποτελεί τον ανώτερο τίτλο σπουδών που απονέμεται στη χώρα μας από ιδρύματα μουσικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το επίπεδο εισάγονται μαθητές που θέλουν να τελειοποιήσουν τις σολιστικές τους ικανότητες. Οι σπουδαστές φοιτούν για (τουλάχιστον) δύο επιπλέον έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους, στα οποία μελετούν δεξιοτεχνικά έργα αυξημένων τεχνικών και ερμηνευτικών απαιτήσεων. Για την απονομή του Διπλώματος καλούνται να  δώσουν ένα δεξιοτεχνικό ρεσιτάλ, ενώπιον κοινού και ειδικής επιτροπής που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.